UTBILDNINGAR

Hjärt-Lungräddningskurs med hjärtstartare

Vi lär oss att snabbt identifiera ett plötsligt hjärtstopp så att
HLR kommer igång omedelbart.

Första Hjälpenkurs inkl. HLR med hjärtstartare

Vår populäraste kurs, här går vi igenom hur man på bästa/enklaste
sätt bör agera vid de vanligaste sjukdomsfallen.

Hjärt-Lungräddning D-HLR

En påbyggnad/fortsättning på grundkursen där vi fördjupar oss och hinner träna lite mer i smågrupper kring hjärtstoppsscenarier
och givetvis med en riktig hjärtstartare.

Hjärt-Lungräddning Barn

I denna kurs lär vi oss att ta hand om barn som
drabbas av hjärtstopp, luftvägsstopp osv.