HJÄRTSTOPP

 

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige, cirka 6000 personer utanför sjukhus. Varje timme inträffar ett hjärtstopp i Sverige och kan vi starta HLR inom en minut och skaffa fram en hjärtstartare på 3 - 4 minuter så har vi 70-75% chans att starta hjärtat igen.

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.

SE TILL ATT DU ÄR FÖRBEREDD!
LÄR DIG HJÄRT-LUNGRÄDDNING!

Plötsligt hjärtstopp kan ske av olika anledningar men vid en vuxens hjärtstopp drabbas nästan alltid hjärtat av ett elektriskt kaos där hjärtat bara "dallrar" (fibrillerar) utan någon pumpförmåga.

Det är under de första minuterna när "flimret" (fibrilleringen) finns kvar som hjärtstartaren måste hinna fram och avge en strömstöt (defibrillera) och avbryta elektriska kaoset så hjärtat kan återfå sin pumpförmåga.

Om ingen HLR kommer igång eller hjärtstartare används inom några minuter så är döden ett faktum. Möjligheten att starta hjärtat igen minskar med 10%/minut om ingenting görs.

Det krävs att HLR startas omedelbart och att en hjärtstartare används så fort som möjligt för att avbryta det elektriska kaoset i hjärtat

Om HLR startas inom 1 minut och en startare används inom några få minuter så finns det upp till 75% chans att hjärtat återfår sin pumpförmåga.

ÅTGÄRDER VID HJÄRTSTOPP:

  • Om personen är medvetslös och saknar andning eller har
    konstig/onormal andning:
    Ring 112 och starta HLR omedelbart.
  • Påkalla hjälp för att få fram en hjärtstartare så fort
    som möjligt.